Yükleniyor.

Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından Yürütülen Vefa Programı Personel Alım İlanı

          Cumhurbaşkanlığı Makamının 15 Aralık 2020 tarih ve 48941 sayılı kararı ile Fon Kurulu'nun 2017/7 sayılı kararıyla kabul edilen "Yaşlı ve Engelli Vatandaşlarımıza Evde Bakım Hizmeti verilmesine ilişkin ilke kararı gereği; İlçemiz merkez ve köylerinde “engelli ve evde bakım desteğinden faydalanmayan ve muhtaç durumda olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayan yaşlı, engelli vatandaşlarımız ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 60 yaş üstü vatandaşlarımıza” yönelik ev temizliği, çamaşır yıkama, yemek yapma vb. faaliyetler içeren 2024 yılı için Aile Bakanlığı - Vefa Programı kapsamında çalıştırılmak üzere Belirli Süreli Sözleşme (6-altı ay süreli) ile geçici olarak ve asgari ücret ödenerek 1 (BİR) kadın personel alımı yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi: 28.06.2024 - 02.07.2024 tarihleri arasındadır.

Başvurular e-devlet üzerinden İŞKUR web sayfasından yapılacaktır. (Başvuru evrakları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat elden teslim edilecektir.)

Mülakat Tarihi: 03.07.2024  Saat: 10:00

 

ALINACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 21-49 yaş aralığında kadın olmak.
 • En az Lise mezunu olmak. Ancak başvuranlar arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda ön lisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili MEB onaylı Sertifika sahibi olan kişilerin bulunması halinde Mütevelli Heyetince yapılacak değerlendirmede bu kişilere öncelik verilecektir.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Osmaneli ilçe sınırları içerisinde en az 6 ay öncesinden ikamet ediyor olmak (ilçe dışından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
 • Çalışacak kişinin aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması.
 • Proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması.
 • İş yapmasına mani olacak herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmaması.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuran kişiye ait nüfus cüzdanı (kimlik kartı)
 • Osmaneli İlçesinde ikamet ettiğini belgeleyen Nüfusa Dayalı Adres Kayıt Bilgisi (ikametgah)
 • Öğrenim Belgesi (Diploma veya Mezuniyet Belgesi örneği)
 • Adliye Makamından alınacak Sabıka Kayıt Belgesi
 • Çalışabilecek olduğuna dair Aile Hekimliğinden alınacak Sağlık Belgesi (EK-5 formu)
 • Maaş ödemesi amacıyla Ziraat Bankası Osmaneli Şubesinde açılmış banka IBAN numarası

Paylaş:

DİĞER HABERLER

owned body { background-color: white; font-family: 'TT Autonomous Mono Medium', monospace; }